Choď na obsah Choď na menu
 


Alexander A. Ljubimov

31. 3. 2009

Obrázok Alexander A. Ljubimov

 

sa narodil 11. septembra 1898 v stanici Kazanskaja na Done. Prvá svetová vojna ho zaviala do Poľska a neskôr do Prahy. Po skončení štúdia v Prahe prišiel na východné Slovensko a učil v Olšinkove, Kalinove a v Čertižnom. Súčasne v týchto dedinách a v ich okolí pôsobil ako sadovod, včelár a pomáhal tiež ľuďom ako liečiteľ. Najväčší kus práce vykonal ako zakladateľ detských súborov ruských ľudových nástrojov v Kalinove a Čertižnom, s ktorými veľmi úspešne vstupoval po východnom Slovensku, ale aj na Zakarpatskú. 

 

         Po roku 1945 Alexander Ljubimov pracoval ako učiteľ na Ruskom gymnáziu v Medzilaborciach a v Humennom, neskôr na Ruskom pedagogickom gymnáziu v Medzilaborciach. Aj tu založil a viedol mládežnícke hudobné súbory, s ktorými vystupoval aj na celoštátnych súťažiach v Bratislave, Brne a Ostrave, kde jeho súbory všade získavali popredné umiestenia.

         V roku 1953 spolu s Jurajom Kosťukom a Oľgou Dutkovou založil a viedol prvý profesionálny Súbor piesni a tancov ukrajinského obyvateľstva ČSR, ktorý pracoval v Medzilaborciach a neskôr v Demjate pri Prešove. Po likvidácii tohto telesa krátko pracoval na Katedre ruského jazyka a literatúry Vysokej školy pedagogickej v Prešove, odkiaľ odišiel do Medzilaboriec, kde založil aj viedol (ako jej riaditeľ) Hudobnú školu.

 

         Svojím osobným životom, príkladnou prácou i dobrým vzťahom k potrebám dedinského ľudu a rozvoju jeho kultúry si Alexander Ljubimov získal veľkú popularitu ako aj úctu a lásku ukrajinského obyvateľstva, za čo patrí naša vďaka a trvalá spomienka na neho ako na veľkého človeka a významného kultúrneho dejateľa.