Choď na obsah Choď na menu
 


Verejný koncert 17.03.2011

18. 5. 2011

Ch.W. Gang: WHISPERING  HOPE

M. Berežná – sopr. flauta 1 .roč.                                                    tr. uč. Ľ. Onačila

                                                                                                                 

F. Schubert:  LÄNDLER   č. 1,2  B - dur

N. Španováklavír 3. roč.                                                             tr. uč. T. Protivňaková

 

F.W.Meacham: THE  AMERICAN  PATROL
K. Jusková – sopr. flauta 3. roč.                    tr. uč. Mgr. art. R. Kašuba     

          sprievod – V. Barnová

                     

Spanis folk song.: ROMANCA 
M. Hriseňko – gitara 2. roč.                                 tr. uč. Ľ. Onačila        

                       

G.Ph. Telemann: MENUET

L. Richterová – sopr. flauta 1. roč                                                  tr. uč. Ľ. Onačila

 

Boismortier: SONÁTA  1 op. 13

P. Kaňuch – saxofón 2. roč.

A. Kaňuchová – saxofón 1. roč.                                                      tr. uč. J. Belej

 

E.Elgar: SALUT    AMOURE

K. Rusinková – sopr. flauta 3. roč.                                  tr. uč. Mgr. art. R. Kašuba

             sprievod – V. Barnová

 

F. Carulli: WALTZ                                                                    

R. Fedorco    gitara 1. roč.                                                            tr. uč. Ľ. Onačila             

                      

ZMES  ĽUD. PIESNÍ

S. Žuková – sopr. flauta 3. roč.                                                      

K. Turcmanovičová – sopr. faluta 5. roč.                                     

T. Sopko – alt. faluta 1. roč./ II stupeň                        tr. uč. Mgr. art. R. Kašuba

              sprievod – V. Barnová

 

J.K.Vaňhal:  SONATÍNA  op.2/5 F - dur

V. Petriková – klavír 5. roč.                                                            tr. uč. T. Protivňaková

            

L. Mozart: SPOKOJNOSŤ

V. Osvičinská – sop. flauta 2. roč.                                                  tr. uč. Ľ. Onačila

                                                                                                        

S. Stračina: POCHOD  CIRKUSANTOV

M. Varchola – akordeón 6. roč.                                                      tr. uč. E. Gojdičová

 

H. Nedvěd:  KOČOVNÍ  HERCI

V. Gubová– sopr. flauta 4. roč.                                         tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

          sprievod – V. Barnová

 

F. Carulli: ETUDA

N. Hnat – gitara 3. roč.                                              tr. uč. Ľ. Onačila                                                                   

A. Diabelli: SONATÍNA  op. 157,  3.č.  RONDO

M. Pančurová   – klavír 6. roč.                                       tr. uč. T. Protivňaková

 

G. Medeiros: NOTHING GONNA CHANGE                                      

N. Grudzová – sop. flauta 3. roč.                                                    tr. uč. Ľ. Onačila

                                                                                                        

VALČÍK  PRE  DVOCH

P. Kaňuch – saxofón 2. roč. / II. stupeň

A. Kaňuchová – klarinet 1. roč ŠPD                                              tr. uč. J. Belej

          klavírny  sprievod - uč. T. Protivňaková

 

J.MENDEL: THE SHADOW OF YOUR SMILE

K. Rabajdová – zobc. flauta 5. roč.                                              

              sprievod -  V. Barnová                              tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

 

T. Nikolajeva: STARÝ  VALČÍK

D. Palejová – klavír 6. roč.                                             tr. uč. T. Protivňaková

 

R.Valentine: GIGA

T. Sopko – alt. flauta 1. roč./II stupeň                           tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

           klavírny  sprievod - uč. T. Protivňaková

                                                                                                        

Tradicional: MALAG´UEŇA

A. Cilip – gitara 4. roč.                                                                    tr. uč. Ľ. Onačila

 

P.De Sennevile,
O. Toussaint: BALADA  PRE  ADELKU

A. Hnatková – klavír 5. roč.                                           tr. uč. T. Protivňaková

 

Am. ľudová,
up. T. Protivňaková: ZELENE  PLÁNE

sopr. flauta: P. Sopková, K. Jusková, S. Žuková, K. Rusínková

                     V.Gubová, K. Turcmanovičová, V. Kačúrová, K. Rabajdová,

                     K. Kocanová,

alt. flauta:     T. Sopko, Z. Libaková, Ž. Jarošová, M. Sopková

                 sprievod: V. Barnová                                       tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

 

Náhľad fotografií zo zložky Verejný koncert 17.03.2011