Choď na obsah Choď na menu
 


Verejný koncert 19.3.2009

2. 4. 2009

Česká ľud.pieseň: Což  se , má  milá

V. Gubová – sopr. flauta 2.roč.                                                        

             sprievod: I. Barnová

                                                                                                                 

Y.Nakada: PIESEŇ  SÚMRAKU

B. Štecováklavír 3. roč.                                                               

 

J.Haydn: ROMANCA

K. Rusinková – sopr. flauta 2. roč.                                                              

 sprievod: uč. Ľ. Onačila

                     

S.Majkapar:  VALČÍK
D. Regrutová – klavír 3. roč.                                                          

                                                                                                        

HELLO  DOLLY

K. Rabajdová – sopr. flauta 3. roč                                                  

             sprievod: I. Barnová

 

E.Hradecký: MYŠÍ  ROCK  AND ROLL

M. Pančurová – klavír 4. roč.                                                         

 

W.A.Mozart:  MENUET                                                        

N. Grundzová  sopr. flauta 2. roč                                                                 

            sprievod: uč. Ľ. Onačila    

                      

Španiel.anoným:  ROMANCA

A. Halčinová – gitara 2. roč.                                                           

 

J.Mathenson:  SONATA  a mol      Gigue ,   Presto

Ž. Jarošová – alt. flauta 2. roč. / II stupeň                                        

             alt. flauta: uč. R. Kašuba

 

J.Brahms:  VALČÍK

V. Roháč – klavír 6. roč.                                                                 

 
A.Monti:  ČARDAŠ

S. Jasiková – husle  7. roč.                                                              

                        klavírny  sprievod - uč. T. Protivňaková                                                                             

W.Gillock:   ŽONGLER

D. Blašková   – klavír 4. roč.                                                          

 

F.Carussi:  CAPRICCIO  (coda)                              

A. Cilip – gitara 2. roč.                                                                     

                                                                                                        

A.Diabelli: SONATINA  F dur   Rondo

V. Capcarová – klavír 6. roč.                                                          

 

M.David: NEJVĚTŠÍ  Z  NÁLEZU  A  STRÁT

K. Kocanová – sopr. flauta 4. roč.                                                   

             sprievod: I. Barnová

 

G.Struve:  JESENNÉ  PRELÚDIUM

D. Lučkaničová – klavír 6. roč.                                                       

 

G.Sammartini: SONATA  F dur     Grave ,  Allegro

Z. Libaková – alt. flauta 2. roč. / II stupeň.                                      

             alt. flauta: uč. R. Kašuba

             klavírny  sprievod - uč. T. Protivňaková

                                                                                                        

A.Majkapar:  PRELÚDIUM

V.Capcarová – klavír 6. roč.                                                           

 

A.Marcello: CONCERTO    Adagio  ,  Andante  e  spiccato

T. Sopko – sopr. flauta 6. roč.                                                         

             klavírny  sprievod - uč. T. Protivňaková

 

B.Martinů: KOLOMBÍNA  TANČÍ

M. Martináková – klavír 5. roč.                                                     

 

A.Langer: ĽAHKÉ  PRSTY

A. Kaňuchová – klarinet 3. roč. / II stupeň                                      

             klavírny  sprievod - uč. T. Protivňaková