Choď na obsah Choď na menu
 


Verejný koncert 26.11.2009

26. 11. 2009

W.A.Mozart:   Menuet

N. Grundzová – sopr. flauta 2.roč.                               tr. uč. Ľ. Onačila

             sprievod: uč. Ľ. Onačila

                                                                                                                 

J.K.Vaňhal:  LENTO

V. Petrikováklavír 4. roč.                                        tr. uč. T. Protivňaková

 

T.Oesten:  MAZURKA

D. Regrutová – klavír 4. roč.                                      tr. uč. J. Belej              

                     

Španiel. anoným:  ROMANCE
N. Hnat – gitara 2. roč.                                               tr. uč. Ľ. Onačila          

                                                                                                        

H.Klassen:  HRA  V  DÁŽDI

B. Štecová – klavír 4. roč                                           tr. uč. Mgr. A. Vasilišinová

 

anoným: GLADIÁTOR

komorné zoskupenie                                                 tr. uč. Ľ. Onačila

 

I.Hurník:  POCHOD                                                                  

A. Hnatková   klavír 4. roč                                       tr. uč. T. Protivňaková             

                      

Olympic:  OTÁZKY

K. Rabajdová – sopr. flauta 4. roč                              tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

             sprievod: I. Barnová

 

J.Schmitt:  Sonatína  A  dur ,  1.  časť

M. Pančurová – klavír 5. roč.                                     tr. uč. T. Protivňaková

 

F.Carulli:  SICILIANA

A. Cilip – gitara 2. roč.                                                tr. uč. Ľ. Onačila

                                                                                                        

N.Smirnova:  BRAZÍLSKY  KARNEVAL

M. Antoňaková – 2. roč. / II stupeň..                        tr. uč. Mgr. A.Vasilišinová      klavír - uč. A. Vasilišinová                          

                                              

D.Kabalevskij:   RONDO  -  TOCCATA

S. Koťuchová   – klavír 6. roč.                                   tr. uč. T. Protivňaková

 

J.B.de Boismortier:  SONÁTA op.7 ,  Lentement, Gavote                                      

M. Sopková – alt. flauta 3. roč. / II stupeň.                                       

Z. Libaková – alt. flauta 3. roč. / II stupeň.                  tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

R. Kašuba – alt. flauta

                                                                                                        

 
F.M-Bartholdy: PIESEŇ  BEZ  SLOV

M. Martináková – klavír 6. roč.                                 tr. uč. T. Protivňaková

 

D.Castello: SONATA  PRIMA

T.Sopko – sopr. flauta 7. roč.                                       tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

             klavírny sprievod: uč. T. Protivňaková

 

D.Rolins:  ČO  O MNE  VIEŠ

Ž. Jarošová – spev                                                                          

             sprievod: I. Barnová

             hud. naštudovanie: R. Kašuba

 

J. Nedvěd: KOČOVNI  HERCI

V. Kačúrová – sopr. flauta 4. roč.                                 tr. uč. Mgr.art. R. Kašuba

             sprievod: I. Barnová

                                                                                                        

Yiruma:  RIEKA  V  TEBE

V.Capcarová – klavír 7. roč.                                         tr. uč. T. Protivňaková

 

 

 

Sprievodné slovo: Veronika Capcarová

 

Náhľad fotografií zo zložky Verejný koncert 26.11:2009