Choď na obsah Choď na menu
 


 ZAMESTNANCI V PRACOVNOM POMERE

 

Mgr. art. Rastislav Kašuba - riaditeľ ZUŠ -  zobcové flauty, saxofón

 

 

Ing. Katarína Martináková Cepková DiS. art.  -  klavír ( MD )

 

Tatiana Protivňáková DiS. art.  -  klavír

 

Mgr. Alexandra Siváková  -  výtvarný odbor

 

Juraj Belej DiS. art.  -  zobcové flauty, husle

 

Mikuláš Surgent DiS art.  -  akordeón

 

Michaela Sušinová DiS. art. -  spev

 

Mgr. Matej Knežo  -  tanečný odbor

 

Mgr. Anna Meľuchová - hudobná náuka

 

Daniel Hic DiS. art. - gitara

 

Michaela Pančurová - klavír

 

Mgr. Nadežda Jalčová - klavír