Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Plánované akcie školy:

 

Plán podujatí na šk. rok 2016/17

 

Október:    

Plenárna schôdza ZRPŠ                                               Mgr. art. Rastislav Kašuba

Úcta k starším – DSS 

Tatiana Protivňáková DiS.art.

 

November:

Mestské dni Medzilaboriec                                

Juraj Belej DiS. art.

 

December:

Vianočný koncert                                              

Tatiana Protivňáková DiS.art.

Mgr. Alexandra Siváková

Súťaž o Vianočnú pohľadnicu                                    Mgr. Alexandra Siváková

 

Február:

Verejný koncert                                                 

Juraj Belej DiS.art.            

 

Apríl:

Verejný koncert                                                 

Mgr. art. Rastislav Kašuba

Absolventský výlet                                            

Mgr. Alexandra Siváková

 

Máj:

Koncert ku Dňu matiek – DSS                                    Tatiana Protivňáková DiS.art.                                                                                                                                Deň otvorených dverí                                                  Ľubomír Onačila DiS.art.

 

Jún:

Skúšky – prijímacie, ročníkové,  záverečné                 Mgr. art. Rastislav Kašuba

Absolventský koncert                                        

Mgr. art. Rastislav Kašuba

Vystúpenie na FKaŠ                                         

Mgr. art. Rastislav Kašuba

 

Na požiadanie Mesta Medzilaborce, okolitých dedín a iných inštitúcií v meste

podľa možnosti vieme pripraviť kultúrny program