Choď na obsah Choď na menu
 


Za každým úspechom  je kus zanietenej práce

škol. rok 2010/2011

 

   Každý učiteľ venuje svojim žiakom množstvo lásky , trpezlivosti a energie.

Najšťastnejší je však vtedy, keď vidí výsledok svojej práce. Nie je tomu ináč ani na ZUŠ A.A. Ljubimova v Medzilaborciach. Náš hudobný a výtvarný odbor má vynikajúcich pedagógov , ktorí sa snažia v deťoch prebudiť lásku k umeniu. Učiteľka hry na klavíri Tatiana Protivňáková sa svojej práci venuje s plným nasadením. Počas svojej pedagogickej praxe zaznamenala množstvo úspechov. Nebolo tomu ináč ani v tomto školskom roku. So svojou žiačkou Marienkou Martinákovou zažiarili na Stropkovskej klavírnej jari, kde sa umiestnili v 1. pásme v 7. kategórii.

   Mnoho radosti svojim učiteľkám pripravili aj výtvarníci , ktorí sa už tradične zapájali do množstva súťaží. Najväčším úspechom našich výtvarníkov bola bezpochyby výhra Ivanky Gajdošovej  celoslovenskej súťaži Vesmír očami detí.

Svoj talent  výtvarníci ukázali i v súťaži Hľadaj krásu v prírode, ktorú pre výtvarníkov prešovského kraja zorganizovala ZUŠ F.Veselého v Stropkove.

V tejto súťaži v prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnil  Kristián Bajaj, na druhom Sarah BlichováVladka Veliká a na treťom mieste Filip Štec, v tretej kategórii  prvé miesto získala Sofia Siváková – všetko žiaci výtvarného odboru našej školy.

Mgr. Elena Karakuľková vo výtvarnom odbore našej školy pracuje iba prvý rok , a za ten krátky čas zaznamenáva významné úspechy z čoho máme veľkú radosť.

Výhercom a ich pedagógom i touto cestou srdečne blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena Základnej umeleckej školy Alexandra Andrejeviča Ljubimova v Medzilaborciach.

Dúfame, že im dosiahnuté úspechy pridajú ešte viac elánu v ich tvorivej práci.

 

Obrázok

 

Obrázok

Obrázok

 

Obrázok

Obrázok