Choď na obsah Choď na menu
 


Vyučovacie predmety :
 
-         kresba
-         maľba
-         grafika
-         modelovanie a práca s materiálom
-         dekoratívna činnosť
 
Stupne štúdia:
 
            Prípravné štúdium
            I stupeň
            II stupeň
            Štúdium pre dospelých
 
Vyučovacia jednotka je 45 minút. Vyučujú sa 3 vyučovacie jednotky 1 krát v týždni.
 
 
 
Aktivity Výtvarného odboru:
 
Žiaci VO sa aktívne zapájajú do oblastných, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží, kde zaznamenávajú aj výrazné úspechy. Každoročne sa na škole organizuje pre žiakov VO v predvianočnom období súťaž o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu. Žiaci VO pripravujú pre obyvateľov mesta Medzilaborce výstavu Vianočných ikebán a Vianočných pohľadníc.
VO úzko spolupracuje s HO pri príprave Vianočného koncertu zhotovením kulís a rekvizít.
Práce žiakov VO sú prezentované aj na koncertoch HO.