Choď na obsah Choď na menu
 


Vyučovacie predmety :
 
-         kresba
-         maľba
-         grafika
-         modelovanie a práca s materiálom
-         dekoratívna činnosť
 
Stupne štúdia:
 
            Prípravné štúdium
            I stupeň
            II stupeň
            Štúdium pre dospelých
 
Vyučovacia jednotka je 45 minút. Vyučujú sa 3 vyučovacie jednotky 1 krát v týždni.
 
 
Absolventi, ktorí pokračovali na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania:
 
            Ivan Kocák
            Lenka Fečková
            Marek Sivy
            Petra Čumová
            Vladimíra Durkotová
            Miroslav Druga
            Monika Rusinková
            Patrícia Gajdošová
 
 
Aktivity Výtvarného odboru:
 
Žiaci VO sa aktívne zapájajú do oblastných, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží, kde zaznamenávajú aj výrazné úspechy. Každoročne sa na škole organizuje pre žiakov VO v predvianočnom období súťaž o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu. Žiaci VO pripravujú pre obyvateľov mesta Medzilaborce výstavu Vianočných ikebán a Vianočných pohľadníc.
VO úzko spolupracuje s HO pri príprave Vianočného koncertu zhotovením kulís a rekvizít.
Práce žiakov VO sú prezentované aj na koncertoch HO.
 
Úspechy VO:
 
V celoslovenskej prehliadke detskej výtvarnej tvorby PROGLAS, ktorá je venovaná tvorbe Mikuláša Klimáčka, žiaci VO získali diplom a cenu :
 
-         2006 Simona Šimovičová
-         2007 Sofia Siváková
-         2008 Martina Jakubiková
 
 

V Martine sa uskutočnilo Bienále fantázie 2007 s medzinárodnou účasťou. Žiačka Adriána Sabová získala čestné uznanie.

V roku 2007 sa uskutočnila celoslovenská súťaž „ Vesmír očami deti „ . Medzi víťazné práce sa zaradila aj práca žiačky VO ZUŠ Alexandra A. Ljubimova Sofia Siváková.